YAŞAMBOYU EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Dr. Öğr. Üyesi Letife ÖZDEMİR Merkez Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi H. Gonca DİLER Merkez Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU İ.İ.B.F.
Dr. Öğretim Üyesi Şeyda ALGAÇ Güzel Sanatlar Fakültesi
Dr. Ülkü KÜÇÜKKURT Güzel Sanatlar Fakültesi